PK GP IAIN Antasari

28 Februari 2009

Nasyroh Aksi Gema Pembebasan Komsat Banjarbaru “Memperingati 85 Tahun Runtuhnya Khilafah“ (Bundaran Banjarbaru, 03 Maret 2009)

Filed under: Buletin, khilafah — Tag:, , — pembebasaniain @ 9:44 am
No Kompromi

No Kompromi

Tahun pertama Hijriyah, di Yatsrib (Madinah) itulah, Nabi Besar Muhammad SAW bersama kaum Muhajirin dan kaum Anshar, mendirikan institusi pertama Negara Islam. Yang kemudian dikenal kaum muslimin dengan Khilafah Islamiyah. Intistusi yang hanya menjadikan Islam sebagai asas, undang-undang, dan setiap gerak nafasnya.

Selama 14 abad, menaungi kaum muslimin di seluruh dunia. Mereka diikat dan dipersaudarakan atas ukhuwah Islamiyah, akidah Islam. Menerapkan syariah kepada mereka, melindungi akidah mereka, dan mengemban Islam ke seluruh penjuru bumi Allah dengan metode yang khas: dakwah dan jihad. Tak hanya kaum muslimin. Tapi juga non muslim, baik nasrani maupun yahudi yang merasakan indah sentaosanya hidup di bawah naungan Islam.

Khilafah inilah, yang menjadi mercusuar dunia saat itu. Menoreh sejarah peradaban gemilang, menyumbangkan kemajuan; bagai hutang yang tak pernah terbayarkan oleh peradaban manapun.

Khilafah Runtuh

Ada dua sebab keruntuhan Khilafah. Pertama, akibat kelalaian umat atas ideologinya sendiri. Kejumudan terhadap islam membuat mereka mulai meninggalkan, dan merasa perlu mencari-cari selain Islam. Kedua, akibat konspirasi makar kaum kafir Barat, terutama Inggris. Dengan bantuan agen mereka, seorang keturunan Yahudi Dunamah, Mustafa Kemal Attaturk la’natullah alaih. Perbuatan yang bahkan, iblis pun tak sanggup melakukannya; meruntuhkan khilafah.

Hidup Tanpa Khilafah

Wahai kaum muslimin, lihatlah! Ketika Khilafah sirna, Anda dipecah belah dalam banyak nation state, sekat-sekat nasionalisme telah menggusur ikatan berdasar akidah Islam. Dijajah Barat (AS) dalam segala aspek: politik, ekonomi, budaya, pendidikan, bahkan pemikiran. Tak alang, saudara kita di Palestina, Afghanistan, Irak, Kashmir, Xinjiang Cina, Thailand Selatan, dibombardir dan dibantai dengan seenaknya tanpa perlindungan. Masih tidak cukupkah kehinaan ini wahai kaum muslimin ?

Melanjutkan Apa Yang Sudah Dimulai

Dihadapan Anda sekarang, terhampar begitu banyak warisan. Khazanah tsaqafah Islam, sejarah kejayaan Islam, tasyri’ (hukum) dan ideologi yang pernah diemban oleh Rasul SAW dan para sahabat: Islam ! Lalu, apakah Anda tidak merasa terpanggil untuk mengembannya ?

Wahai Kaum muslimin, ketahuilah, segala penderitaan ini telah menyatu dan membentuk satu kebuntuan, kemunduran, dan kejumudan akut bagi kita umat Islam. Tak ada jalan lain, selain melanjutkan kembali kehidupan Islam yang dimulai sejak di Madinah dan terhenti 85 tahun lalu itu. Tak ada kompromi, ambil, emban, untuk terapkan syariah dan tegakkan khilafah islamiyah.

Iklan

Blog di WordPress.com.